Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Mời viết bài Hội thảo khoa học Biển toàn quốc năm 2021 chủ đề "Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam"

 Mời viết bài Hội thảo khoa học Biển toàn quốc năm 2021 chủ đề "Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam"

 

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM hân hạnh thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Biển toàn quốc năm 2021 chủ đề "Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam".
1. Thời gian tổ chức (dự kiến): tháng 11/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.
3. Đơn vị tổ chức: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
4. Thời gian đăng ký tên và tóm tắt bài viết: ngày 30/6/2021.
5. Thời gian nộp toàn văn bài viết: ngày 16/8/2021.
6. Các tác giả sẽ có cơ hội công bố quốc tế trong Sách kỷ yếu (bản tiếng Anh) được xuất bản bởi Nhà xuất bản uy tín thuộc danh mục Scopus.
Quý vị vui lòng xem thêm thông tin tại: https://hcmussh.edu.vn/news/item/4039

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.