Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Chương trình “Trải nghiệm Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo về chương trình học bổng “Trải nghiệm 
 
Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) năm 2022 do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) triển khai. Với nguồn vốn từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) và Liên minh Châu Âu (FP7 / Marie Curie Actions / COFUND), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đã khởi động chương trình tài trợ “Trải nghiệm Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) vào năm 2014 và từ đó đến nay đã hỗ trợ các chương trình trao đổi bậc sau tiến sĩ thông qua việc cung cấp các vị trí công việc tạm thời tại các trường đại học Đức cho các ứng viên, thay cho các dạng học bổng truyền thống. Khoản tài trợ cho kỳ trao đổi kéo dài 12 tháng ở nước ngoài, cùng 6 tháng “hội nhập” tại một trường đại học Đức, tại đó các ứng viên được nhận tài trợ được tuyển dụng trong toàn bộ thời gian của kỳ trao đổi.
 

 

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.