Chương trình “Trải nghiệm Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) năm 2022

Chương trình “Trải nghiệm Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo về chương trình học bổng “Trải nghiệm 
 
Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) năm 2022 do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) triển khai. Với nguồn vốn từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) và Liên minh Châu Âu (FP7 / Marie Curie Actions / COFUND), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đã khởi động chương trình tài trợ “Trải nghiệm Trao đổi Quốc tế dành cho Nhà nghiên cứu bậc sau Tiến sĩ” (PRIME) vào năm 2014 và từ đó đến nay đã hỗ trợ các chương trình trao đổi bậc sau tiến sĩ thông qua việc cung cấp các vị trí công việc tạm thời tại các trường đại học Đức cho các ứng viên, thay cho các dạng học bổng truyền thống. Khoản tài trợ cho kỳ trao đổi kéo dài 12 tháng ở nước ngoài, cùng 6 tháng “hội nhập” tại một trường đại học Đức, tại đó các ứng viên được nhận tài trợ được tuyển dụng trong toàn bộ thời gian của kỳ trao đổi.
 

 
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo