Chương trình học bổng bậc Tiến sĩ tại CHLB Đức – Tài trợ nghiên cứu của DAAD năm 2021

Chương trình học bổng bậc Tiến sĩ tại CHLB Đức – Tài trợ nghiên cứu của DAAD năm 2021

 Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo Chương trình học bổng bậc Tiến sĩ (Tài trợ nghiên cứu) tại CHLB Đức năm 2021.

Mục tiêu

Mục đích của chương trình tài trợ này là hỗ trợ các dự án tiến sĩ ở Đức.

Đối tượng đăng ký

Các học giả và nhà khoa học trẻ có trình độ xuất sắc đã hoàn thành bằng Thạc sĩ hoặc Văn bằng tương đương, hoặc trong các trường hợp đặc biệt, muộn nhất là bằng Cử nhân vào thời điểm họ bắt đầu nghiên cứu của mình.

Nội dung tài trợ

Các chương trình đào tạo tiến sĩ tại một cơ sở giáo dục đại học của tiểu bang hoặc được nhà nước công nhận hoặc một viện nghiên cứu không thuộc trường đại học ở Đức:

các dự án nghiên cứu cá nhân dưới sự giám sát của một giáo viên đại học hoặc cố vấn học tập
hoặc

tham gia một chương trình nghiên cứu bậc tiến sĩ có cấu trúc.


Thời hạn tài trợ

Tối đa là bốn năm; thời gian tài trợ do một ủy ban tuyển chọn quyết định và phụ thuộc vào từng dự án và lịch trình làm việc của người nộp đơn.
Các khoản tài trợ ban đầu được trao có thời hạn tối đa là một năm. Các khoản tài trợ trong thời gian tiếp theo phụ thuộc vào việc hội đồng tuyển chọn đánh giá giai đoạn nhận tài trợ trước đó có thành công hay không.
Đối với các dự án tiến sĩ ở Đức đòi hỏi thời gian nghiên cứu kéo dài nhiều năm, các giai đoạn tiến hành nghiên cứu bên ngoài nước Đức có thể được hỗ trợ tài chính nếu được đánh giá là quan trọng với sự thành công của luận án tiến sĩ của ứng viên. Thời gian lưu trú tại nước ngoài theo kế hoạch phải được nêu rõ trong ứng dụng trong lịch trình làm việc và thời gian và không được vượt quá một phần tư tổng thời gian tài trợ dự kiến.

Tiêu chí lựa chọn:

Trình độ học vấn (chứng chỉ bằng đại học, tài liệu tham khảo, danh sách các công trình xuất bản)

Thành tích học tập và thời gian nghiên cứu

(Nếu có) Thành tích học tập sau khi tốt nghiệp (ví dụ: danh sách các công trình xuất bản, bài giảng, bài viết hội thảo)
Chất lượng của dự án nghiên cứu (tài liệu bằng: trình bày dự án nghiên cứu, kế hoạch thời gian, tài liệu tham khảo, bằng chứng liên hệ, nếu có, chứng chỉ ngoại ngữ):
Chất lượng trình bày dự án nghiên cứu và công việc sơ bộ
Tính nguyên bản, tính thời sự và mức độ liên quan của đề tài nghiên cứu
Lý do chọn Đức và tên trường đại học/tổ chức nghiên cứu bảo lãnh
Tính khả thi và nhất quán của lịch trình làm việc và kế hoạch thời gian (các bước phân tích và đánh giá, kỹ năng ngôn ngữ (nếu có))
Tích hợp dự án nghiên cứu cá nhân vào dự án tiến sĩ tổng thể (về nội dung / thời gian), nếu có liên quan
Tầm quan trọng của dự án nghiên cứu và kế hoạch ở lại Đức cho các kế hoạch học tập và nghề nghiệp
Các tiêu chí bổ sung (tài liệu: sơ yếu lý lịch, nếu có, chứng chỉ):

Kiến thức và kỹ năng bổ sung (ví dụ: thông qua các hoạt động chuyên nghiệp hoặc tình nguyện, đào tạo thêm)
Tham gia vào các vấn đề về tự quản học thuật, chính sách giáo dục đại học
Chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình (thời gian nghỉ phép hoặc chăm sóc của cha mẹ, v.v.), cam kết xã hội
Thủ tục đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua cổng DAAD.

Hồ sơ ứng tuyển

Chứng chỉ, bằng chứng về các kết quả học tập, các giấy chứng nhận và bản dịch bản scan cần phải được tải lên cổng đăng ký của DAAD.

DAAD có thể yêu cầu ứng viên nộp thêm bản cứng có công chứng của các tài liệu trong hồ sơ.

Các tài liệu cần được tải lên cổng đăng ký của DAAD:

Đơn đăng ký trực tuyến
Sơ yếu lý lịch đầy đủ dưới dạng bảng (tối đa 3 trang)
Danh sách các công trình xuất bản (tối đa 10 trang), nếu có
Bản đề xuất do chính bạn chuẩn bị và xây dựng, cũng như mô tả các kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của bản (tổng cộng tối đa 10 trang). Đề xuất là một bản mô tả chi tiết và sâu rộng về dự án nghiên cứu đã được thảo luận với người hướng dẫn nghiên cứu của mình.
Trong trường hợp ứng viên xin tài trợ cho các dự án nghiên cứu cá nhân được giám sát bởi một giảng viên đại học (cố vấn học tập)

Thư xác nhận sự giám sát của một giảng viên đại học ở Đức (cố vấn học tập)
Lịch trình công việc nghiên cứu theo kế hoạch
Trong trường hợp có kế hoạch tham gia vào một chương trình nghiên cứu tiến sĩ có cấu trúc:

Thư mời nhập học của  một chương trình học; có thể nộp sau trước khi bắt đầu nghiên cứu được tài trợ nếu chưa có tại thời điểm đăng ký.
Bằng chứng về các mối liên hệ hiện có với người điều phối chương trình tiến sĩ dưới dạng bản sao email trao đổi.
Ngoài ra tất cả các ứng viên phải nộp thêm:

Chứng chỉ văn bằng hoặc bằng cấp trong đó có ghi (các) điểm học tập cuối môn: có thể nộp sau trước khi bắt đầu nghiên cứu được tài trợ nếu chưa có tại thời điểm đăng ký.
Các tài liệu khác hỗ trợ đơn đăng ký của bạn (ví dụ: giấy chứng nhận việc làm, bằng chứng về đào tạo / thực tập thực tế, v.v.)
Tùy thuộc vào chứng chỉ kiến thức tiếng Đức (onDaF, TestDaF) hoặc tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TEM) của môn học

Hạn nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ xin cấp tài trợ năm 2021 là: ngày 20/10/2021

Địa chỉ nộp hồ sơ

Văn phòng khu vực Hà Nội

Vietnamesisch-Deutsches Zentrum

Trung Tâm Việt-Đức

Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội

Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa

Hà nội

Việt Nam

ĐT: +84 (24) / 3868-3773

E-mail: daad@daadvn.org

Trang web: https://www.daad-vietnam.vn
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo