Vcgate công bố chỉ số ảnh hưởng của các Tạp chí Khoa học Việt Nam

Vcgate công bố chỉ số ảnh hưởng của các Tạp chí Khoa học Việt Nam

 Như thường lệ, hai năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), nhóm nghiên cứu Vcgate (Vietnam Citation Gateway) của GS. Nguyễn Hữu Đức, TS. Võ Đình Hiếu và NCS. Phan Hải ở ĐHQGHN công bố các kết quả đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam (hai lần trước vào năm 2016 và 2018). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhóm đánh giá theo chỉ số ảnh hưởng (Impact factor - IF) và chỉ số Hindex theo thông lệ quốc tế. Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN giới thiệu phương pháp tính và các các khuyến nghị của nhóm nghiên cứu.


Nguồn bài viết: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N28141/Vcgate-cong-bo-chi-so-anh-huong-cua-cac-Tap-chi-Khoa-hoc-Viet-Nam.htm

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo