ĐHQGHN hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng cho các công trình công bố quốc tế

ĐHQGHN hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng cho các công trình công bố quốc tế

Ngày 13/5/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký Quyết định số 1388/QĐ-ĐHQGHN về việc hỗ trợ 141 công trình công bố quốc tế đối với nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học tiềm năng ở ĐHQGHN năm 2020.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ cho các công trình nêu trên là 2.567.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng). Kinh phí lấy từ nguồn kinh phó nhiệm vụ “Hỗ trợ công bố quốc tế đối với nghiên cứu sinh và cán bộ tiềm năng ở ĐHQGHN” và kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ và khuyến khích công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh và học viên theo mô hình đại học nghiên cứu”.

Nguồn bài viết:

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N28135/dHQGHN-ho-tro-hon-2,5-ty-dong-cho-cac-cong-trinh-cong-bo-quoc-te.htm

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo