Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển" - ICSEED 2021

Xuất bản Quốc tế - xuatbanquocte.com xin giới thiệu Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển" - ICSEED 2021

Nhằm tăng cường trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn hoạch định chính sách phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Đại học Khon Kaen (Thái Lan) tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 13 với chủ đề:

Hội thảo là hoạt động bán thường niên, được luân phiên tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam và Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan từ năm 2013 đến nay.

Thành phần tham dự Hội thảo: đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm từ Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia khác.

Thời gian dự kiến: ngày 10 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội)

Hình thức tổ chức: trực tuyến đối với đại biểu nước ngoài, trực tiếp đối với đại biểu trong nước.

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh

Thời hạn nhận bài viết: trước ngày 27 tháng 5 năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm

ICSEED 2021. Thư mời viết bài

ICSEED 2021. Call for Paper

2021_IC_NEU & KKU_full_paper_templateCâu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.