Trường Nhân Văn. Kế hoạch học học phần Triết học Mác - Lênin cho học viên Khóa QH-2020-X

 Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2020- X như sau:

- Thời gian: Các buổi tối Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần (từ 18h00- 21h00), bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đến 24 tháng 6 năm 2021

- Địa điểm: Khu GĐ Nhà G, Trường ĐHKHXH&NV, 336- Nguyễn Trãi, Thanh Xuân- HN (có danh sách lớp kèm theo)

Xem chi tiết các danh sách tại đây


Từ khóa: học viên cao học, nghiên cứu sinh, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, thi thạc sĩ, thi tiến sĩ


Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com