Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học

 QĐND Online - Sáng 26-1, tại Hà Nội, Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học”.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của ngành Triết học đến từ một số học viện, trường đại học. Hội thảo có những nội dung chính, gồm: Điều chỉnh, phát triển và xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của ngành Triết học; đổi mới hoạt động nghiên cứu và giảng dạy ngành Triết học theo hướng hội nhập quốc tế và ứng phó dịch bệnh; đa dạng hóa phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập...


https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nang-cao-chat-luong-dao-tao-nganh-triet-hoc-650178


Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.