Thư mời hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" Hội Triết học vs Viện Hàn lâm KHXH

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


 Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020, Học viện Khoa học xã hội phối hợp với Hội Triết học tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng".

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 10 tháng 11 năm 2020 (thứ Ba)

Địa điểm: Học viện Khoa học xã hội

Được biết quý thầy cô là chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan tới chủ đề của Hội thảo, Ban Tổ chức trân trọng kính mời thầy cô viết bài tham dự Hội thảo.

Do thời gian gấp, Ban Tổ chức kính đề nghị các thầy cô đăng ký tên bài viết và tóm tắt trước ngày 26 tháng 10 năm 2020 và gửi bài toàn văn trước ngày 6 tháng 11 năm 2020 để hoàn thiện kỷ yếu và chương trình của Hội thảo.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và xuất bản thành chuyên khảo phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.