Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH  CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thanh Hương

05/05/1962

Nữ

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

2

Phan Thị Vân

11/09/1970

Nữ

GS

Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1

 

3

Vũ Ngọc Út

07/09/1969

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

4

Lê Đình Phùng

28/07/1974

Nam

GS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

5

Bùi Thị Bích Hằng

09/07/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

6

Đinh Văn Dũng

04/10/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

7

Lâm Thái Hùng

12/10/1977

Nam

PGS

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

 

8

Nguyễn Ngọc Phước

15/04/1974

Nam

PGS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

9

Thái Thanh Bình

31/07/1971

Nam

PGS

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản

 

10

Trần Hiệp

28/03/1976

Nam

PGS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan