Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH  CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thanh Hương

05/05/1962

Nữ

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

2

Phan Thị Vân

11/09/1970

Nữ

GS

Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1

 

3

Vũ Ngọc Út

07/09/1969

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

4

Lê Đình Phùng

28/07/1974

Nam

GS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

5

Bùi Thị Bích Hằng

09/07/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

6

Đinh Văn Dũng

04/10/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

7

Lâm Thái Hùng

12/10/1977

Nam

PGS

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

 

8

Nguyễn Ngọc Phước

15/04/1974

Nam

PGS

Trường Đại học Nông - Lâm, Đại học Huế

 

9

Thái Thanh Bình

31/07/1971

Nam

PGS

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản

 

10

Trần Hiệp

28/03/1976

Nam

PGS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo