Danh sách ứng viên được  HĐGS NGÀNH VĂN HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH VĂN HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH VĂN HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC

chức danh

Cơ quan công tác

Ghi chú

1

Trần Trọng Dương

18/01/1980

Nam

PGS

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

2

Nguyễn Thu Hiền

17/10/1980

Nữ

PGS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo