Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH SINH HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH SINH HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Hoàng Nghĩa Sơn

 

10/11/1965

Nam

GS

Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2

Nguyễn Quảng Trường

 

19/8/1975

Nam

GS

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

3

Ngô Văn Bình

06/8/1974

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

4

 

Vũ Tiến Chính

14/4/1976

Nam

PGS

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

08/7/1981

Nữ

PGS

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

6

Nguyễn Ngọc Hồng

05/7/1978

Nữ

PGS

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

7

Lê Thị Hương

 

01/01/1986

Nữ

PGS

Trường Đại học Vinh

 

8

Trương Hải Nhung

 

02/7/1985

Nữ

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

9

Đinh Minh Quang

16/02/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

10

Nguyễn Hữu Quân

15/8/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

11

Võ Thanh Sang

 

22/02/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

12

Nguyễn Xuân Thành

 

09/8/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

13

Bùi Hồng Thủy

09/11/1968 

Nữ

PGS

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

14

Hoàng Công Tín

13/4/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

15

Trần Văn Tuấn

 

12/01/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 


Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.