Danh sách ứng viên được  HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC


STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

 

Đăng ký ĐTC

Chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Lâm Minh Châu

09/11/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo