Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC


STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

 

Đăng ký ĐTC

Chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Lâm Minh Châu

09/11/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 


Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com