Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC

chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Phú Lộc

11/1/1957

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

2

Trần Trung

20/02/1978

Nam

GS

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

 

3

 Nguyễn Mậu Đức

08/3/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

4

 Nguyễn Hữu Hậu

10/01/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Hồng Đức

 

5

 Nguyễn Bửu Huân

31/7/1966

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

6

 Nguyễn Thị Hương

08/8/1972

Nữ

PGS

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

 Trần Lương

13/02/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

8

 Đỗ Đình Thái

13/8/1973

Nam

PGS

Trường Đại học Sài Gòn

 

9

 Dương Hữu Tòng

27/8/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

10

 Nguyễn Tiến Trung

18/6/1981

Nam

PGS

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo