Danh sách ứng viên được  HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Lê Trường Giang

23/11/1975

Nam

GS

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2

Nguyễn Mạnh Cường

11/12/1962

Nam

GS

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

3

Nguyễn Minh Thủy

27/6/1961

Nữ

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

4

Nguyễn Quốc Hiến

24/01/1956

Nam

GS

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 

5

Nguyễn Thị Huệ

13/12/1964

Nữ

GS

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

01/12/1974

Nữ

GS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

7

Nguyễn Văn Mười

10/7/1960

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

8

Trịnh Văn Tuyên

23/11/1962

Nam

GS

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

9

Chu Đình Bính

09/02/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

10

Đặng Tấn Hiệp

01/01/1980

Nam

PGS

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

11

Đặng Xuân Cường

04/9/1982

Nam

PGS

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

 

12

Đào Việt Hà

17/6/1969

Nữ

PGS

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

13

Đinh Ngọc Thức

20/4/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Hồng Đức

 

14

Dương Thúc Huy

20/02/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 

15

Hồ Thanh Bình

06/9/1974

Nam

PGS

Trường Đại học An Giang,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

16

Hồ Việt Đức

06/6/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

17

Mai Huỳnh Cang

27/6/1983

Nữ

PGS

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

18

Lê Nguyễn Thành

06/4/1976

Nam

PGS

Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

19

Lê Thị Hải Lê

17/12/1960

Nữ

PGS

Trường Đại học Thành Đô

 

20

Lê Tiến Khoa

08/12/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

21

Nguyễn Minh Hải

04/10/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

22

Nguyễn Minh Ngọc

17/12/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

23

Nguyễn Nhật Huy

28/11/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

24

Nguyễn Trọng Tuân

02/9/1974

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

25

Nguyễn Trường Sơn

09/6/1975

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

26

Nguyễn Tuấn Anh

07/3/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

27

Nguyễn Vũ Giang

06/5/1973

Nam

PGS

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

28

Nguyễn Xuân Trường

01/11/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

29

Phạm Chiến Thắng

06/10/1987

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

30

Phan Thị Thanh Quế

23/7/1974

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

31

Tống Thị Ánh Ngọc

08/8/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

32

Trần Đình Trinh

29/10/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

33

Trần Nguyễn Minh Ân

12/7/1970

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

34

Trần Thị Hằng

14/5/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

 

35

Văn Phạm Đan Thủy

19/8/1982

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

36

Võ Đình Lệ Tâm

21/01/1978

Nữ

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

37

Vũ Anh Tuấn

09/6/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

38

Vũ Đình Ngọ

28/8/1966

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo