Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Lê Trường Giang

23/11/1975

Nam

GS

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2

Nguyễn Mạnh Cường

11/12/1962

Nam

GS

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

3

Nguyễn Minh Thủy

27/6/1961

Nữ

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

4

Nguyễn Quốc Hiến

24/01/1956

Nam

GS

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 

5

Nguyễn Thị Huệ

13/12/1964

Nữ

GS

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

01/12/1974

Nữ

GS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

7

Nguyễn Văn Mười

10/7/1960

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

8

Trịnh Văn Tuyên

23/11/1962

Nam

GS

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

9

Chu Đình Bính

09/02/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

10

Đặng Tấn Hiệp

01/01/1980

Nam

PGS

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

11

Đặng Xuân Cường

04/9/1982

Nam

PGS

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

 

12

Đào Việt Hà

17/6/1969

Nữ

PGS

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

13

Đinh Ngọc Thức

20/4/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Hồng Đức

 

14

Dương Thúc Huy

20/02/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 

15

Hồ Thanh Bình

06/9/1974

Nam

PGS

Trường Đại học An Giang,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

16

Hồ Việt Đức

06/6/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

17

Mai Huỳnh Cang

27/6/1983

Nữ

PGS

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

18

Lê Nguyễn Thành

06/4/1976

Nam

PGS

Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

19

Lê Thị Hải Lê

17/12/1960

Nữ

PGS

Trường Đại học Thành Đô

 

20

Lê Tiến Khoa

08/12/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

21

Nguyễn Minh Hải

04/10/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

22

Nguyễn Minh Ngọc

17/12/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

23

Nguyễn Nhật Huy

28/11/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

24

Nguyễn Trọng Tuân

02/9/1974

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

25

Nguyễn Trường Sơn

09/6/1975

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

26

Nguyễn Tuấn Anh

07/3/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

27

Nguyễn Vũ Giang

06/5/1973

Nam

PGS

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

28

Nguyễn Xuân Trường

01/11/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

29

Phạm Chiến Thắng

06/10/1987

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

30

Phan Thị Thanh Quế

23/7/1974

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

31

Tống Thị Ánh Ngọc

08/8/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

32

Trần Đình Trinh

29/10/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

33

Trần Nguyễn Minh Ân

12/7/1970

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

34

Trần Thị Hằng

14/5/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

 

35

Văn Phạm Đan Thủy

19/8/1982

Nữ

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

36

Võ Đình Lệ Tâm

21/01/1978

Nữ

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

37

Vũ Anh Tuấn

09/6/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

38

Vũ Đình Ngọ

28/8/1966

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan