Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


 HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ


STT

Họ và tên ứng viên

Ngày tháng  năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan công tác

Ghi chú

1

Đào Đình Châm

08/02/1970

 

Nam

PGS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2

Phạm Minh Hải

01/12/1980

Nam

PGS

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

3

Vũ Đình Hòa

01/9/1983

Nam

PGS

Học viện Chính sách và Phát triển

 

4

Phạm Thị Thanh Ngà

02/11/1972

Nữ

PGS

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

5

Nguyễn Công Nguyên

07/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Đà Lạt

 

6

Trần Thanh Nhàn

08/02/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

7

Nguyễn Thị Nụ

16/8/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

8

Nguyễn Tiến Thành

07/12/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

9

Phí Trường Thành

07/9/1972

Nam

PGS

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

10

Phạm Thị Thuý

25/12/1980

Nữ

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

11

Nguyễn Tài Tuệ

10/5/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

12

Nguyễn Văn Xô

03/10/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.