Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ


STT

Họ và tên ứng viên

Ngày tháng  năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan công tác

Ghi chú

1

Đào Đình Châm

08/02/1970

 

Nam

PGS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2

Phạm Minh Hải

01/12/1980

Nam

PGS

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

3

Vũ Đình Hòa

01/9/1983

Nam

PGS

Học viện Chính sách và Phát triển

 

4

Phạm Thị Thanh Ngà

02/11/1972

Nữ

PGS

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

5

Nguyễn Công Nguyên

07/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Đà Lạt

 

6

Trần Thanh Nhàn

08/02/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

7

Nguyễn Thị Nụ

16/8/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

8

Nguyễn Tiến Thành

07/12/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

9

Phí Trường Thành

07/9/1972

Nam

PGS

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

10

Phạm Thị Thuý

25/12/1980

Nữ

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

11

Nguyễn Tài Tuệ

10/5/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

12

Nguyễn Văn Xô

03/10/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.