Danh sách ứng viên được HĐGS ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC

chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Ngô Xuân Bách

10/02/1984

Nam

PGS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

2

Trịnh Viết Cường

02/9/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Hồng Đức

 

3

Trần Quang Đức

16/04/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4

Tăng Văn Hạ

11/05/1981

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

5

Nguyễn Thị Thúy Loan

05/06/1975

Nữ

PGS

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

6

Nguyễn Bình Minh

05/12/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

7

Trần Thị Ngân

07/10/1981

Nữ

PGS

Trường Đại học Thuỷ lợi

 

8

Nguyễn Trung Thành

01/12/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Phenikaa

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo