Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH DƯỢC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH DƯỢC HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH DƯỢC HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC

chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1.

Thái Khắc Minh

26/12/1977

Nam

GS

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

2.

Nguyễn Đức Tuấn

08/12/1969

Nam

GS

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

3.

Trần Thị Vân Anh

22/10/1981

Nữ

PGS

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

4.

Nguyễn Đức Hạnh

27/03/1981

Nữ

PGS

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

5.

Vũ Đức Lợi

17/11/1983

Nam

PGS

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

6.

Chử Văn Mến

24/09/1983

Nam

PGS

Học viện Quân y

 

7.

Trần Phương Thảo

11/09/1985

Nữ

PGS

Trường Đại học Dược Hà Nội

 

8.

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

25/12/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9.

Nguyễn Thị Thuận

07/08/1970

Nữ

PGS

Trường Đại học Dược Hà Nội

 

10.

Võ Quang Trung

12/03/1987

Nam

PGS

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo