Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

HĐGS LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Đinh Văn Chiến

18/5/1952

Nam

GS

Viện Công nghệ Cơ khí-Tự động hóa và Môi trường, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

 

2

Lê Anh Tuấn

11/9/1980

Nam

GS

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

3

Nguyễn Đức Toàn

01/12/1980

Nam

GS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4

Bùi Tuấn Anh

12/4/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

5

Hoàng Long

28/6/1966

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

6

Lê Hồng Kỳ

05/10/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

7

Lê Thể Truyền

18/10/1970

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

8

Lê Tuấn Phương Nam

15/9/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

9

Nguyễn Hồng Sơn

03/5/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nọi

 

10

Nguyễn Văn Cường

06/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

11

Nguyễn Xã Hội

16/5/1959

Nam

PGS

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 

12

Phạm Quốc Thái

31/12/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

13

Phạm Văn Sáng

04/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

14

Trần Anh Sơn

18/9/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

15

Trần Xuân Bộ

27/01/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

16

Võ Tuyển

01/4/1960

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo