Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

HĐGS LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Đinh Văn Chiến

18/5/1952

Nam

GS

Viện Công nghệ Cơ khí-Tự động hóa và Môi trường, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

 

2

Lê Anh Tuấn

11/9/1980

Nam

GS

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

3

Nguyễn Đức Toàn

01/12/1980

Nam

GS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4

Bùi Tuấn Anh

12/4/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

5

Hoàng Long

28/6/1966

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

6

Lê Hồng Kỳ

05/10/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

7

Lê Thể Truyền

18/10/1970

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

8

Lê Tuấn Phương Nam

15/9/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

9

Nguyễn Hồng Sơn

03/5/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nọi

 

10

Nguyễn Văn Cường

06/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

11

Nguyễn Xã Hội

16/5/1959

Nam

PGS

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 

12

Phạm Quốc Thái

31/12/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

13

Phạm Văn Sáng

04/6/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

14

Trần Anh Sơn

18/9/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

15

Trần Xuân Bộ

27/01/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

16

Võ Tuyển

01/4/1960

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan