Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững”

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững”

Cùng với sự phát triển của xã hội, vấn đề phát triển bền vững đối với hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của phát triển bền vững với cả doanh nghiệp, địa phương và quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng nhu cầu của chính họ và các bên liên quan ở hiện tại và tương lai trong khi vẫn bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên sẽ cần thiết. 
Nhằm góp phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững, Khoa Marketing và Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại phối hợp với Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững”.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào khoảng thời gian nửa đầu tháng 10 năm 2020 tại trường Đại học Thương mại. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân, các thầy cô giáo, các đối tác, các doanh nghiệp, các nghiên cứu sinh và các học viên viết bài và tham dự Hội thảo. Hội thảo tập trung vào các nội dung sau theo định hướng phát triển bền vững:

Bối cảnh, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp, địa phương với phát triển bền vững

Những thay đổi của thị trường, khách hàng và đối tác trong xu thế phát triển bền vững

Các mô hình doanh nghiệp bền vững

Các mô hình kinh doanh, tổ thức và quản trị kinh doanh, marketing nhằm theo định hướng phát triển bền vững các doanh nghiệp

Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy xã hội tích cực

Hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả marketing, tiết kiệm chi phí giảm rủi ro, gia tăng kết quả đầu ra của các hoạt động

Kinh nghiệm vận dụng các công cụ kinh doanh và marketing trong phát triển bề vững

Những vấn đề kinh tế, thương mại, quản lý như quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, thương mại điện tử, hệ thống thông tin và nhân lực... theo định hướng phát triển bền vững

Và các vấn đề khác có liên quan đến phát triển bền vững

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, theo đúng Quy định về Bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học. Toàn văn bài viết xin gửi về cho Ban Tổ chức theo địa chỉ email: phattrienbenvung2020@gmail.com trước ngày 30.08.2020.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Thông tin hữu ích

Contact Me on Zalo