Vẫn công khai lý lịch khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước

Vẫn công khai lý lịch khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước

[tintuc]
Vẫn công khai lý lịch khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước


Bộ GD-ĐT lại trở về quy định gần như cũ là công khai lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, sau hơn 2 tháng xin ý kiến góp ý của người dân và các nhà khoa học.

Theo Thông tư số 6/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày mới đây về việc sửa đổi một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp, Hội đồng Giáo sư nhà nước vẫn phải công khai lý lịch khoa học của các thành viên. Đây là một quy định gần như cũ, dù theo dự thảo đầu tiên được công bố cách đây hơn 2 tháng, thì nội dung này được đề nghị bãi bỏ.

Cụ thể, theo điểm e khoản 3 điều 7 Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp thì “danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước”.

Trong dự thảo sửa đổi một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp phiên bản đầu tiên giới thiệu trên trang điện tử của Bộ GD-ĐT ngày 10.1, có nội dung: “Bãi bỏ điểm e khoản 3 điều 7”.

Sau khi dự thảo trên được công bố, một số nhà khoa học bình luận việc bãi bỏ điểm 3 khoản 3 điều 7 là một bước thụt lùi, bãi bỏ tính minh bạch và công khai mà Chính phủ đang theo đuổi và thực thi.
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo