Tin mới nhất về công khai lý lịch khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Tin mới nhất về công khai lý lịch khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

[tintuc]
Tin mới nhất về công khai lý lịch khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước


Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 06 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 06/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụ thể, thông tư số 06 sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 14 và khoản 4 điều 20 như sau: Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và Giáo sư cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.

Đặc biệt, thay đổi cụm từ "tóm tắt lý lịch khoa học" thành cụm từ "lý lịch khoa học" ở tại các điểm a,b,e khoản 3, điều 7 và khoản 7, điều 14. Theo đó, các thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước/ngành, liên ngành phải công khai đầy đủ lý lịch khoa học của mình.

Thông tư cũng thay đổi từ "thường xuyên" thành từ "hàng năm" tại khoản 7, điều 17.

 Như vậy, danh sách ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước/thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kèm theo lý lịch khoa học  của các ủy viên/thành viên được công bố công khai, cập nhật hàng năm trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Thông tư cũng thay thế mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư nhà nước và Hội đồng Giáo sư cơ sở bằng mẫu số 03 ban hành tại phụ lục kèm theo.

Cụ thể, theo bản lý lịch khoa học yêu cầu công khai về thành tích đào tạo và nghiên cứu, các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước mà Thông tư 05 quy định thì các thành viên hội đồng phải công khai tổng số sách đã chủ biên, sách chuyên khảo và giáo trình.

Trong đó, danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất như: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn.

Về các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, các thành viên Hội đồng phải công bố tổng số bài đã công bố, trong đó bài báo tạp chí trong nước, bài báo tạp chí quốc tế.

Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất như tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn đều trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất.  

Ngoài ra, cần công khai về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công trình khoa học khác hay hướng dẫn nghiên cứu sinh đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ, các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn (nếu có)...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Thông tin đầy đủ về Thông tư số 06/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở xem TẠI ĐÂY

Hồng Hạnh
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo