Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế cho nghiên cứu sinh | Vietnam Academic Press | Trung tâm VAP

Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế cho nghiên cứu sinh | Vietnam Academic Press | Trung tâm VAPĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế cho nghiên cứu sinh 
Vietnam Academic Press | Trung tâm VAP
Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities 
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com


[/tintuc]