Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ISSN

Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ISSNĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ISSN


Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP
Dịch vụ Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]