Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ISSN

Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ISSN

XUẤT BẢN QUỐC TẾ sẽ hỗ trợ:    
- Dịch chuyên ngành Khoa học XHNV   
- Tìm kiếm các tạp chí phù hợp để gửi đăng trong thời gian ngắn nhất.
- Hỗ trợ biên tập theo form và chỉnh sửa kỹ thuật theo yêu cầu của tạp chí.
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt
- Hỗ trợ đăng báo gấp

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo