Lịch sử Trung Đông 2.000 năm trở lại đây - Bernard Lewis

Lịch sử Trung Đông 2.000 năm trở lại đây - Bernard LewisISLAM
"Ngày nay, từ 'Islam' được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Đối với người Hồi giáo, theo nghĩa hẹp, nó biểu thị tôn giáo chân chính độc nhất đã có từ thời khai thiên lập địa, và theo nghĩa này thì cả Adam, Moses, David, Jesus và nhiều người khác đều thuộc Hồi giáo.

Nhìn chung, vì những người tham giao vào các giai đoạn trước của chuỗi thần khải được biết dưới những tên khác cho nên tên gọi Hồi giáo chỉ dành riêng cho giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của Muhammad và của Kinh Koran. Nhưng ở đây lại có một vài biến đổi trong cách định nghĩa. Lúc ban đầu, 'Islam' chỉ một tôn giáo do Đấng Tiên tri giáo huấn qua Kinh Koran và qua các lời dạy cùng những hành động của Người được ghi truyền lại từ đời này qua đời khác. Thông qua quá trình ấy, Islam là cả một hệ thống phức tạp về giáo lý, luật pháp và tập tục mà những thế hệ sau đã xây dựng nên trên cơ sở những lời dạy hay những gì người ta gán cho Đấng Tiên tri..."
-----
Lịch sử Trung Đông 2.000 năm trở lại đây
Bernard Lewis

xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo