Tháng 5/2023 - Tạp chí về khoa học xã hội - đăng báo gấp dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Tháng 5/2023 - Tạp chí về khoa học xã hội - đăng báo gấp dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Hỗ trợ đăng báo gấp dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên, bài báo đầu ra và bài báo đầu vào cho nghiên cứu sinh.

* Tạp chí ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga
* Hạn nhận bài: 17/5

Mục lục nội dung của tạp chí

Khoa học lịch sử và khảo cổ học

Quốc sử.

Lịch sử chung.

Khảo cổ học.

Dân tộc học, dân tộc học và nhân chủng học.

Sử học, nghiên cứu nguồn và phương pháp nghiên cứu lịch sử.

Lịch sử khoa học và công nghệ.

Lịch sử quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại.


Khoa học triết học

Bản thể luận và lý luận nhận thức

Lịch sử Triết học.

Tính thẩm mỹ.

Đạo đức học.

Lôgic học.

Triết học về khoa học và công nghệ.

Triết học Xã hội.

Nhân học triết học, triết học văn hóa.

Triết học tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo.


Khoa học xã hội học

Lý thuyết, phương pháp luận và lịch sử xã hội học.

Xã hội học kinh tế và nhân khẩu học.

Cấu trúc xã hội, các thiết chế và quá trình xã hội.

xã hội học chính trị.

Xã hội học văn hóa.

Xã hội học về quản lý.


Khoa học chính trị

Lý luận và triết học chính trị, lịch sử và phương pháp luận của khoa học chính trị.

Thể chế chính trị, quy trình và công nghệ.

Văn hóa chính trị và hệ tư tưởng.

Những vấn đề chính trị của quan hệ quốc tế, sự phát triển toàn cầu và khu vực.

Chủ nghĩa khu vực chính trị. chính trị dân tộc học.

Xung đột học.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo