Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Học tập, giảng day Triết học Mác – Lênin trong bối cảnh hiện nay”

Hội thảo Khoa học “Học tập, giảng day Triết học Mác – Lênin trong bối cảnh hiện nay”

Tags

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top