Rắc rối đặt tên đại học: Lạ lùng khi trong một 'university' lại có thêm các 'university'

Rắc rối đặt tên đại học: Lạ lùng khi trong một 'university' lại có thêm các 'university'

 TTO - Theo Luật giáo dục đại học 2018, một 'đại học' có thể bao gồm nhiều 'trường đại học' bên trong. Tuy nhiên, tên gọi quốc tế của các 'đại học' hay 'trường đại học' hiện nay như nhau và đều là 'university'.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo