Chuyên gia đánh giá ChatGPT có thể thay đổi nền giáo dục như thế nào?

Chuyên gia đánh giá ChatGPT có thể thay đổi nền giáo dục như thế nào?

 (Dân trí) - ChatGPT đang từng bước tạo ra những thay đổi trong việc dạy và học. "Bộ máy ngôn ngữ" này có thể viết được những bài luận học một cách hoàn hảo. Liệu đây sẽ trở thành một cơ hội hay một thách thức?


ĐỌC TIẾP

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo