Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Chuyên gia đánh giá ChatGPT có thể thay đổi nền giáo dục như thế nào?

 (Dân trí) - ChatGPT đang từng bước tạo ra những thay đổi trong việc dạy và học. "Bộ máy ngôn ngữ" này có thể viết được những bài luận học một cách hoàn hảo. Liệu đây sẽ trở thành một cơ hội hay một thách thức?


ĐỌC TIẾP

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.