Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022 (Xét tại Phiên họp lần thứ X của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022)

Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022 (Xét tại Phiên họp lần thứ X của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022)

 Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022 (Xét tại Phiên họp lần thứ X của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022)


XEM TOÀN BỘ

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo