Danh mục tạp chí Web of Science là gì?

Danh mục tạp chí Web of Science là gì?

Danh mục tạp chí Web of Science là gì?


Web of Science (trước đây gọi là Web of Knowledge) là một dịch vụ lập chỉ mục trích dẫn khoa học đăng ký trực tuyến do Viện Thông tin Khoa học (ISI, Institute for Scientific Information) lập ra. Hiện nay nó được duy trì bởi công ty Clarivate Analytics (trước đây là phần kinh doanh Sở hữu Trí tuệ và Khoa học của Thomson Reuters), cung cấp tìm kiếm toàn bộ trích dẫn. Nó cho phép truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu tham khảo nghiên cứu đa ngành, cho phép thăm dò chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành trong một ngành học hoặc khoa học hàn lâm.

Web of Science (WoS), còn được gọi là ISI, được rộng rãi thừa nhận và sử dụng để đánh giá chất lượng của tạp chí khoa học.

Bắt đầu từ những năm 1960, ISI chỉ bao gồm SCI (Science Citation Index), sau đó được mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded). Hiện nay, WoS-ISI bao gồm thêm SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), và gần đây nhất là ESCI (Emerging Sources Citation Index).

Tuy nhiên, SCIE/SCI, SSCI và AHCI là 3 danh mục trọng tâm (flagship) của WoS-ISI. Trong khi đó, ESCI là danh mục của các nguồn mới nổi, bao gồm các tạp chí chưa đủ điều kiện vào 3 danh mục uy tín và lâu đời phía trên, nhưng được cộng đồng giới học thuật giới thiệu hay yêu cầu đưa vào.

Để kiểm tra tạp chí có thuộc danh mục SCIE/SCI, SSCI, AHCI, ESCI hay không, nhà khoa học có thể vào link https://mjl.clarivate.com/home và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Click vào “Coverage” của kết quả tìm kiếm phù hợp (nếu có) để lấy thông tin về danh mục cụ thể của tạp chí. Nếu không có kết quả tìm kiếm phù hợp, tức là tạp chí đó không nằm trong WoS-ISI.

Cần lưu ý, chỉ các tạp chí thuộc danh mục SCIE/SCI hoặc SSCI mới có Impact Factor (IF). Chỉ số này của các tạp chí được cập nhật hàng năm trong Journal Citation Reports. Chỉ số IF càng cao thì được hiểu là chất lượng của tạp chí đó càng tốt.


Tham khảo

1. Analytics, Clarivate. “Acquisition of the Thomson Reuters Intellectual Property and Science Business by Onex and Baring Asia Completed”. www.prnewswire.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2018.

2. Drake, Miriam A. Encyclopedia of Library and Information Science. New York, N.Y.: Marcel Dekker, 2004.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo