Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 04 năm 2022

Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 04 năm 2022

 

 Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên
tháng 04 năm 2022

Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh làm điều kiện bảo vệ luận án.
Hỗ trợ đăng báo, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi đầu vào nghiên cứu sinh
Hỗ trợ đăng báo, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học để thi nâng ngạch, thăng hạng giảng viên
trên các tạp chí khoa học có mã số ISSN, trên các hội thảo khoa học có kỷ yếu ISBN

Hỗ trợ và tư vấn đăng báo các ngành thuộc lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, cụ thể như các chuyên ngành:
- Báo chí
- Dân tộc học
- Đạo đức
- Địa lý
- Khoa học
- Khoa học chính trị
- Kinh tế
- Lịch sử
- Lịch sử nghệ thuật
- Luật học
- Nghiên cứu văn hóa
- Nghiên cứu văn học
- Ngôn ngữ học
- Nhân chủng học
- Nhân khẩu học
- Sư phạm
- Tâm lý học
- Tâm lý giáo dục
- Thẩm mỹ
- Thần học
- Khoa học quân sự
- Tôn giáo
- Triết học
- Xã hội học
- Khoa học quản lý
* Và nhiều chuyên ngành XHNV khác.

XUẤT BẢN QUỐC TẾ sẽ hỗ trợ:    
- Dịch chuyên ngành Khoa học XHNV   
- Tìm kiếm các tạp chí phù hợp để gửi đăng trong thời gian ngắn nhất.
- Hỗ trợ biên tập theo form và chỉnh sửa kỹ thuật theo yêu cầu của tạp chí.
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt

Hy vọng được kết nối và hỗ trợ các anh chị.
Website: xuatbanquocte.com
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo: 0964.760.502
 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo