VNU – UEB: Mời viết bài cho Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2021 (CIECI 2021)

VNU – UEB: Mời viết bài cho Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2021 (CIECI 2021)

 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những tiến bộ vược bậc trong công nghệ và kỹ thuật số đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống kinh tế và xã hội. Một mặt, công nghệ tiên tiến và số hoá giúp cải tiến quy trình sản xuất linh hoạt và hiệu quả hơn. Mặt khác, các hệ sinh thái công nghiệp kỹ thuật số lại tạo ra các nhu cầu mới về năng lượng và nguyên liệu thô, từ đó có thể khiến lượng khí thải cácbon tăng, làm trầm trọng thêm các vấn đề về môi trường. Trong bối cảnh đó, các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế theo hướng tích hợpchuyển đổi xanh và chuyển đổi số là một lựa chọn góp phần giúp các quốc gia thúc đẩy phát triển bền vững và chủ động phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chi tiết

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo