Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục học 8/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục học 8/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục

Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.

Kỷ yếu có chỉ số ISBN

Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.


Liên hệ để được hỗ trợ.

Zalo: 0964.760.502

Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com

Website: http://www.xuatbanquocte.com

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo