Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành Chính trị học

 Tháng 7/2021 - Hỗ trợ đăng báo quốc tế ngành, chuyên ngành Chính trị học

 Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành Chính trị học

 XUẤT BẢN QUỐC TẾ

Hỗ trợ đăng báo quốc tế các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Website: xuatbanquocte.com

E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

Zalo: 0964.760.502

 


-----------

Đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh

Đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh

Đăng báo quốc tế đầu vào nghiên cứu sinh

Tạp chí khoa học, hội thảo quốc tế, ISSN, DOI

#xuatbanquocte #dangbaoquocte

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top