Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế tháng 4.2021 cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế tháng 4.2021 cho nghiên cứu sinh, giảng viên

- Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế tháng ngày 21.4.2021 

- Hội thảo khoa học liên ngành diễn ra vào ngày 28.4.2021

Hội thảo do Viện quản lý và phát triển kinh tế - xã hội cùng một số trường đại học đồng tổ chức.

Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.

Kỷ yếu có chỉ số ISBN, chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp, chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Hỗ trợ đăng báo quốc tế và hội thảo quốc tế cho nghiên cứu sinh các chuyên ngành xã hội và nhân văn

Liên hệ để được hỗ trợ:

Zalo: 0964.760.502

Email: xuatbantapchi@gmail.comXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo