Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: “Chuyển đổi số và quản trị nhân lực” T4/2021

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: “Chuyển đổi số và quản trị nhân lực” T4/2021

Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: Chuyển đổi số và quản trị nhân lực.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà hoạch định chính sách trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực lao động và quản trị nhân lực được khái quát hóa từ thực tiễn và kinh nghiệm trên thế giới trong bối cảnh hội nhật quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, hội thảo cũng gợi mở giải pháp khoa học, hàm ý chính sách về quản lý nguồn nhân lực mới thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Nội dung: hội thảo tập trung vào các chủ đề sau: 1) Lý thuyết và thực tiễn về  chuyển đổi số; tác động của chuyển đổi số đến  quản lý nguồn nhân lực, quản trị nhân lực,quan hệ lao động mới… thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp…; 2) Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và đổi mới đào tạo nguồn nhân lực (nội dung, hình thức, phương pháp…) đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số; 3) Dự báo xu hướng chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, chiến lược, chính sách của nhà nước, các ngành, địa phương, doanh nghiệp về chuyển đổi số trong quản lý nguồn nhân lực.

Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: 7h30-11h30 ngày 14/4/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thời gian nhận bài viết: đến hết 22/2/2021 (được gia hạn đến 20/3 do tình hình dịch bệnh).

Địa chỉ liên hệ:

- Khoa Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;  TS Nguyễn Thị Kim Chi - Tel: 0978333904);

- Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương mại (số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội; TS Nguyễn Thị Liên - Tel: 0903276299).

Thư mời viết bài tải tại đây

Quy cách trình bày bài viết Hội thảoXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo