Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn và Giáo dục ISSN: 1859 – 4603

Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn và Giáo dục ISSN: 1859 – 4603

 


Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn và Giáo dục là một tạp chí học thuật mở được bình duyệt hai chiều bởi các nhà khoa học độc lập, thành lập năm 2011. Tạp chí tập trung vào xuất bản bài báo, các ấn phẩm gốc, các bài tổng quan và các hình thức khoa học khác bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục tập trung vào xuất bản các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn như Văn học, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Khảo cổ học, Triết học, Khoa học Chính trị, Văn hóa, Nghiên cứu Tôn giáo, Tâm lý học, Xã hội học và Khoa học Giáo dục.

Tạp chí đã được tính điểm và đề nghị tính điểm bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho các ngành và liên ngành như Văn học, Ngôn ngữ học, Lịch sử - Khảo cổ học và Dân tộc học, Khoa học Giáo dục và Tâm lý học.

ISSN: 1859 – 4603

Lịch sử của tạp chí

Kể từ 2011: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Kể từ 2017: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Kể từ 2020: Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn và Giáo dục

Bản quyền sở hữu của Tạp chí thuộc về Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Số 459 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

UED Journal of Social Sciences, Humanities & Education - ISSN: 1859 - 4603. TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo