Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH LUYỆN KIM đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH LUYỆN KIM


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Dương Nam

26/10/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

2

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

06/4/1973

Nữ

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 


Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com