Tạp chí Vật liệu và Linh kiện tiên tiến có chỉ số IF lọt top 25% thế giới

Tạp chí Vật liệu và Linh kiện tiên tiến có chỉ số IF lọt top 25% thế giới

Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện tiên tiến của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lần đầu tiên đạt chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor-IF) = 3.783 từ Web of Science, lọt top 25% thế giới.
Ngày 29/6/2020, Web of Science - Clarivate công bố chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) năm 2020 (cho kết quả năm 2019). Theo đó, Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices - JSAMD) của ĐHQGHN đã đạt được chỉ số IF = 3,783.

Như vậy, sau hơn 4 năm thành lập, Tạp chí JSAMD thu về kết quả: Là tạp chí thuộc hệ thống SCIE, SCOPUS, IF của Web of Science = 3.783, IF theo Scopus = 5.8, được xếp nhóm Q1 (25%) của Scimago.

Các nhà số nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước đánh giá, đây là những chỉ số đáng tự hào, cho thấy sự phát triển nhanh và thành tựu xuất sắc của JSAMD.

Nếu nhìn sang các cộng đồng tạp chí rộng lớn của Ấn Độ và các ấn phẩm của châu Á, hiếm có tạp chí nào đạt được chỉ số cao trong thời gian như vậy.

Các nhà khoa học kỳ vọng, JSAMD sẽ là đầu tàu thúc đẩy các tạp chí khác, góp phần thiết thực đưa các nghiên cứu của Việt Nam lên tầm thế giới.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo