ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến

ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến


Ngày 6/5/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành Hướng dẫn 1345/HD-ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN.

Chi tiết: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N25734/dHQGHN-ban-hanh-van-ban-huong-dan-dam-bao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen.htm
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo