Tranh luận xét giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?

Tranh luận xét giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?

[tintuc]
Tranh luận xét giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?
Bài trên báo Dân trí


Việc Hội đồng giáo sư nhà nước “loại” 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đã gây tranh luận gay gắt trong giới khoa học. Nhiều ứng viên được Hội đồng cơ sở đến Hội đồng ngành bỏ phiếu 100% đạt nhưng đến Hội đồng giáo sư nhà nước thì bị loại, vậy Hội đồng ngành sai hay Hội đồng giáo sư nhà nước sai?

Ứng viên giáo sư Phùng Văn Đồng ngành Vật lý đã bị Hội đồng Giáo sư nhà nước "loại" không được bỏ phiếu với lý do thiếu do điểm tích lũy để xét giáo sư kể từ khi anh Đồng được công nhận là phó giáo sư; đề tài khoa học cấp Bộ/cấp nhà nước không có, giải pháp hữu ích không có; thiếu hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ.

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo