Thêm một tạp chí của Việt Nam được nằm trong danh mục của CSDL

Thêm một tạp chí của Việt Nam được nằm trong danh mục của CSDL

Thêm một tạp chí của Việt Nam được nằm trong danh mục của CSDL


Tạp chí Biomedical Research and Therapy (BMRAT) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã được xếp vào danh mục "Emerging Sources Citation Index (ESCI)" trong cơ sở dữ liệu Web of Science của Thomson Reuters.

Tạp chí BMRAT xuất bản lần đầu năm 2014, theo định kỳ hàng tháng (12 số/năm), dưới hình thức Open Access, và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Springer. Văn phòng HĐCDGSNN xin chúc mừng Ban Biên tập Tạp chí BMRAT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, đồng thời mong tiếp tục nhận được những thông tin tương tự về các tạp chí của các cơ sở giáo dục đại học khác.

Thông tin thêm: ESCI là danh mục các tạp chí mới được Thomson Reuters bổ sung từ 2015, bên cạnh các danh mục truyền thống, như SCIE (SCI), SSCI, và A&HCI. Việc bổ sung ESCI giúp mở rộng CSDL Web of Science hướng tới các công bố có phản biện, và chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học mới và quan trọng.

Nguồn
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo