Hỗ trợ đăng báo Quốc tế uy tín các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

[giaban]100,000 [/giaban] [giacu]45,0000 [/giacu] [hot]Sale [/hot] [hinh] https://1.bp.blogspot.com/-CMAgviSnhlA/XZsNh0m87YI/AAAAAAAAACI/EwQFaSzcMXcvcD0yvUtRPR56I79yH817wCLcBGAsYHQ/s1600/xxx.jpg [/hinh] [chitiet]
Hỗ trợ đăng báo Quốc tế uy tín cho ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Tìm kiếm và liên hệ đăng báo trên các tạp chí Quốc tế uy tín ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn.
- Hỗ trợ đăng gấp trong trường hợp có nhu cầu cần công trình nhanh chóng.
- Các tạp chí ISSN có uy tín, chất lượng, có chỉ số DOI.


Liên hệ: xuatbantapchi@gmail.com
https://www.facebook.com/xuatbanquocte/
[/chitiet]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com