Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp 2019

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp 2019Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp 2019


Hỗ trợ xuất bản bài báo trên các tạp chí Quốc tế ISSN
XUẤT BẢN QUỐC TẾ - xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.comxem và tải
[/tintuc]