Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu mã ISBN chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 3/2023

  Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu mã ISBN chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023

Các ngày tổ chức dự kiến của hội thảo trong tháng 3/2023
Ngày 5/3/2023
Ngày 28/3/2023

Các chủ đề cơ bản của Hội thảo
* Lý thuyết kinh tế
* Quản lý
* Tiếp thị
* Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
* Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
* Thuế và Thuế
* Bảo hiểm
* Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế
* Kinh tế khu vực
* Kinh tế Kinh doanh
* Những vấn đề hiện đại của nền kinh tế quốc dân
* Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh
Đổi mới và sáng tạo
An ninh kinh tế
* Các công cụ toán học và thông tin trong kinh tế học
* Các khía cạnh pháp lý của hoạt động kinh tế
* Các vấn đề thực tiễn của kinh tế học
* Các vấn đề chính sách hiện tại
* Các vấn đề thực tiễn của xã hội học
* Và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan
 

--------------
- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu hội thảo khoa học có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
           
Liên hệ để được hỗ trợ.
Zalo: 0964.760.502
Telegram: https://t.me/hongphuongvnu  hoặc @hongphuongvnu
Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com
 -----
Mẫu bài báo và quy cách trình bày tài liệu trích dẫn > xuatbanquocte.com/p/the-thuc-trinh-bay.html
Cấu trúc cơ bản của một bài báo: xuatbanquocte.com/2020/07/cau-truc-co-ban-cua-mot-bai-bao.html
  
Các chủ đề liên quan với bài viết
Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh
Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh
Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế
Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
 


 

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.