THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ NỘP BÀI. ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI.

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ NỘP BÀI. ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI.THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

(Hà Nội, 15-16 tháng 7 năm 2021)

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học và công nghệ ngày một khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16 tháng 7 năm 2021 với mong muốn có những đóng góp thiết thực của ngành Việt Nam học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, Hội thảo mong muốn phát triển hơn nữa ngành Việt Nam học trên toàn cầu, vừa là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI cũng sẽ là sự kiện để thu hút giới nghiên cứu, giới truyền thông trong nước và quốc tế đến với bản sắc, văn hóa, con người và nền học thuật của Việt Nam, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng hòa bình và hòa giải xung đột ở khu vực và trên thế giới.

Nội dung Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI sẽ được phân theo 10 tiểu ban nội dung, bao gồm:

1. Các vấn đề khu vực và quốc tế - ( icvns2021.s1@gmail.com )

2. Tư tưởng, Chính trị - ( icvns2021.s2@gmail.com )

3. Dân tộc, Tôn giáo - ( icvns2021.s3@gmail.com )

4. Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Con người Việt Nam - ( icvns2021.s4@gmail.com )

5. Kinh tế, Công nghệ và Môi trường - ( icvns2021.s5@gmail.com )

6. Ngôn ngữ, Văn học - ( icvns2021.s6@gmail.com )

7. Nhà nước và Pháp luật - ( icvns2021.s7@gmail.com )

8. Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ - ( icvns2021.s8@gmail.com )

9. Văn hóa - ( icvns2021.s9@gmail.com )

10. Xã hội - ( icvns2021.s10@gmail.com )

XEM TOÀN BỘ NỘI DUNG CÁC TIỂU BAN Ở ĐÂY.

Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo. Định hướng nội dung chính của các tiểu ban có thể tham khảo >> tại đây <<

Xem toàn bộ thông tin của Hội thảo TẠI ĐÂY.


Thời hạn đăng ký sớm và nhận Báo cáo tóm tắt (nếu có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí): 01/03/2021

Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt (nếu không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí): 15/04/2021

Thông báo kết quả phê duyệt Tóm tắt: 15/03/2021

Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn: 01/05/2021


Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin được gửi đến địa chỉ:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 24 62730738

Email: icvns2021@gmail.com


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo