Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

TIỂU BAN 7: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 7: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật - ( icvns2021.s7@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Viện Nhà nước và Pháp luật

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Học viện Khoa học xã hội

Thư ký: TS. Nguyễn Linh Giang - Viện Nhà nước và Pháp luật


NỘI DUNG TIỂU BAN

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quản lý xã hội trong các tình huống bất thường về xã hội, tự nhiên ở Việt Nam;

Mối quan hệ nhà nước – công dân và sự tham gia của người dân vào công việc của Nhà nước ở Việt Nam;

Quản trị nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững;

Tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp luật về đầu tư, thương mại Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững;

Pháp luật lao động, an sinh xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững;

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

Pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam;

Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm;

Vai trò của Việt Nam trong xây dựng và thực thi các cam kết quốc tế;

Bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

An ninh phi truyền thống ở Việt Nam;

Tính phổ quát và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam;

Vai trò, chức năng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.