TIỂU BAN 1: CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 1: CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế 

icvns2021.s1@gmail.com 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng - Viện NC Đông Nam Á

Phó trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung - Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á

Thư ký: TS. Lê Phương Hòa - Viện NC Đông Nam Á


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Về tình hình khu vực và quốc tế

Tình hình, cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: hiện trạng và triển vọng;

Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung: thực trạng, dự báo và tác động;

Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với khu vực và thế giới;

Vấn đề quản trị khu vực và toàn cầu, vai trò của các tổ chức khu vực và quốc tế trong bối cảnh mới.

2. Về quan hệ đối ngoại của Việt Nam

Đường lối, chiến lược, chính sách đối ngoại của Việt Nam: thành tựu, cơ hội, thách thức và giải pháp;

Việt Nam và ASEAN;

Quan hệ Việt Nam với các nước lớn;

Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng;

Việt Nam trong vai trò quản trị khu vực và toàn cầu.

3. Tình hình nghiên cứu quốc tế của các học giả Việt Nam và nghiên cứu về đối ngoại của Việt Nam đối với học giả quốc tế hiện nay

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.