Sự đối lập giữa hai phương pháp tư duy siêu hình và phương pháp tư duy biện chứng như thế nào?

Sự đối lập giữa hai phương pháp tư duy siêu hình và phương pháp tư duy biện chứng như thế nào?


Câu hỏi 6: Sự đối lập giữa hai phương pháp tư duy siêu hình và phương pháp tư duy biện chứng?

Trả lời: 

Phương pháp tư duy siêu hình: 

- Nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập, tách rời đối tượng ra khỏi các quan hệ được xem xét và coi các mặt đối lập với nhau có một ranh giới tuyệt đối. 

- Nhận thức đối tượng ở trạng thái tĩnh; đồng nhất đối tượng với trạng thái tĩnh nhất thời đó. Thừa nhận sự biến đổi chỉ là sự biến đổi về số lượng, về các hiện tượng bề ngoài. Nguyên nhân của sự biến đổi được coi là nằm ở bên ngoài đối tượng. 

Phương pháp tư duy siêu hình có nguồn gốc từ khoa học cổ điển, theo đó, muốn nhận thức bất kỳ một đối tượng nào, trước hết con người phải tách đối tượng ấy ra khỏi những liên hệ nhất định và nhận thức nó ở trạng thái không biến đổi trong một không gian và thời gian xác định. 

Đó là phương pháp được đưa từ toán học và vật lý học cổ điển vào các khoa học thực nghiệm và vào triết học. Song phương pháp tư duy siêu hình chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định bởi hiện thực khách quan, trong bản chất của nó, không rời rạc và không ngưng đọng. 

Phương pháp tư duy siêu hình có công lớn trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ học cổ điển. Nhưng khi mở rộng phạm vi khái quát sang giải quyết các vấn đề về vận động, về liên hệ thì lại làm cho nhận thức rơi vào phương pháp luận siêu hình. 

Phương pháp tư duy biện chứng: 

- Nhận thức đối tượng trong các mối liên hệ phổ biến vốn có của nó. Đối tượng và các thành phần của đối tượng luôn trong sự lệ thuộc, ảnh hưởng nhau, ràng buộc, quy định lẫn nhau. 

- Nhận thức đối tượng ở trạng thái luôn vận động biến đổi, nằm trong khuynh hướng phổ quát là phát triển. Quá trình vận động này thay đổi cả về lượng và về chất của các sự vật, hiện tượng. Nguồn gốc của sự vận động, thay đổi đó là sự đấu tranh của các mặt đối lập, của mâu thuẫn nội tại trong bản thân sự vật. 

Quan điểm biện chứng cho phép chủ thể nhận thức không chỉ thấy những sự vật riêng biệt mà còn thấy cả mối liên hệ giữa chúng, không chỉ thấy sự tồn tại của sự vật mà còn thấy cả sự sinh thành, phát triển và sự tiêu vong của sự vật, không chỉ thấy trạng thái tĩnh của sự vật 17 mà còn thấy cả trạng thái động của nó. 

Ph. Ăngghen nhận xét, tư duy của nhà siêu hình chỉ dựa trên những phản đề tuyệt đối không thể dung hòa nhau được, đối với họ, một sự vật hoặc tồn tại hoặc không tồn tại, một sự vật không thể vừa là chính nó lại vừa là cái khác, cái khẳng định và cái phủ định tuyệt đối bài trừ lẫn nhau. 

Ngược lại, tư duy biện chứng là tư duy mềm dẻo, linh hoạt, không tuyệt đối hóa những ranh giới nghiêm ngặt. 

Phương pháp tư duy biện chứng phản ánh hiện thực đúng như nó tồn tại. Nhờ vậy, phương pháp tư duy biện chứng trở thành công cụ hữu hiệu giúp con người nhận thức và cải tạo thế giới và là phương pháp luận tối ưu của mọi khoa học.xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Các chủ đề liên quan với bài viết; Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh; Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế; Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
Từ khóa liên quan: Công bố quốc tế, bài báo quốc tế, đăng báo quốc tế, xuất bản quốc tế, tạp chí quốc tế uy tín, đăng bài báo quốc tế, phí đăng bài báo quốc tế, đăng bài báo quốc tế ở đâu, đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ở đâu, Phí đăng bài báo quốc tế, Dịch vụ đăng báo quốc tế, Cách đăng bài tạp chí quốc tế, Cách viết bài báo khoa học quốc tế, Đăng bài báo khoa học ở đâu, Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế, Phí đăng bài tạp chí quốc tế, ISSN, ISBN, ISI, SCOPUS, kinh nghiệm đăng báo quốc tế, eLIBRARY.vn, triethoc.info, triethoc.net, e-lecturer.vn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, học viện khoa học xã hội, đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tạp chí khoa học uy tín, xếp hạng đại học, đăng báo quốc tế thi đầu vào nghiên cứu sinh, đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh, đầu vào tiến sĩ, đầu ra tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, quy chế tiến sĩ, hỗ trợ đăng báo thi giảng viên chính, thăng hạng giảng viên, hongphuong.net, bepphuong.com, banhmiphuong.com, cadamtuongxunghe.com, academic.vn


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo